Hedef ve Amaçlar

• Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.  
• Katılımcı bir yönetim anlayışı ile tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu, profesyonellik, otonomi ve düşüncelerini değerlendirmek. 
• Hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak, minimal şartlarda bile çalışabilir durumda olmasını sağlamak. 
• Hasta yatış oranını artırmak.

Alt Yapı ve Donanım
• Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite, verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı, cihaz, donanım eksikliklerini gidermek.
• Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını düzenli aralıklarla kontrol etmek. 

Verimliliği Artırmaya Yönelik Düzenlemeler
• Hastanenin otomasyon sisteminin yeni başlayan kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
• Bütün çalışanların dinlenebileceği dinlenme odalarını aktif hale getirmek.
• Hastanenin elektrik ve su tüketimin azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak. 

Kurum İçi Eğitimler
• Hastane personeline yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek.
• Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek ve gereksinimlere göre eğitim düzenlemek.
• İhtiyaçlar doğrultusunda hastane çalışanlarının sayısını artırmak.

Hastane ve Hasta İletişimini İyileştirmek
• Hastane çalışanlarına hasta hakları vücut dili ve hastayla iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek.
• Dilek şikayet kutularındaki istekleri ve şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak.