Değerlerimiz

Değerlerimiz
Önce insan,
Empati,
Ulaşılabilir olmak,
Çözüm odaklı olma,
Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,
Hasta çalışan güvenliği,
Kalite ve güvenilirlik,
Bilimsellik, verimlilik,
Tıbbi deontoloji ve etiğe uyum,
Takım çalışması,
Bütüncül yaklaşım,
Şeffaflık, hakkaniyet,
Kaynakların etkin kullanımı,
Kalıcı güven.

Misyon
Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, tıp etiği ilkelerinden ödün vermeden, seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal ve uluslararası standartlarda yasal gerekliliklere uygun hizmet sunmak.

Vizyon
Toplum değerlerine saygılı hizmet yaklaşımıyla modern tıbbın imkanlarını kullanarak yüksek kalite standartlarında hizmet sunan bir kuruluş olmak.