Üroloji

Böbrek ve Üreter Taşlarının Tanı ve Tedavisi
Fleksible Üreterorenoskopi (İşeme Kanalından Kesiksiz Girilerek Lazer ile Taş Kırma)
Perkütan Böbrek Taşı Tedavisi
Endoskopik Üreter Taşının Lazer ile Tedavisi
Laparoskopik Ürolojik Ameliyatlar
Laparoskopik Parsiyel Veya Radikal Böbrek Tümör Operasyonu (Nefrektomi)
Laparoskopik Böbrek Çıkım Darlık Operasyonu (Piyeloplasti)
Laparoskopik Böbrek Kisti Çıkarılması
Laparokopik Böbrek Üstü Bezinin Ameliyatları
Prostat Kanserinin Tanı ve Tedavisi
Prostat Kanserinin Erken Teşhisi İçin Test ve Muayeneler
Laparoskopik ve Açık Prostat Kanseri Ameliyatları
İyi Huylu Prostat Büyümesi Tanı ve Tedavisi
Holmium Lazer ile Prostat Ameliyatları (HOLEP)
Plazma Kinetik Enerjisi ile Prostat Ameliyatı
Mesane Kanseri
Fleksible Sistoskopi
Mesane Kanserinin Endoskopik Transüretral Rezeksiyonu
Radikal Sistektomi ve Üriner Diversiyon Ameliyatları
Kısırlık Tanı ve Tedavisi
Mikrocerrahi ile Varikosel Operasyonu
Cinsel Fonksiyon Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi (Penil Protez)
Üriner Enfeksiyon Tanı ve Tedavisi
Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi ve Cerrahisi