Patoloji

-Cerrahi Patoloji
-İnsizyonel biyopsi
-Eksizyonel biyopsi
-Tru-cut (iğne) biyopsi
-Punch biyopsi
-Endoskopik biyopsi
-Organ rezeksiyonu
-Ampütasyon
-Lenf nodu diseksiyonu
-Histokimya  
- İmmünhistokimya