Nöroloji

İnme (Felç) / Serebrovasküler Hastalıklar (Beyin Damar Hastalıkları, Damar Tıkanıklığı ve Kanama)
Multipl Skleroz (MS)
Migren ve Diğer Baş Ağrıları
Vertigo (Baş Dönmesi)
Elektro Fizyolojik İncelemeler ( EMG, EEG)
Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket BozukluklarıEpilepsi
Alzheimer ve Diğer Demans (Bunama) HastalıklarıUyku Bozuklukları
Amyotrofik Lateral Skleroz (ASL – Motor Nöron Hastalığı)Nöropatilerin (El ve Ayaklarda Uyuşma)
 Koma, İnme ve Sık Tekrarlayan Nöbetler