Klinik Biyokimya Laboratuvar

Klinik Biyokimya
İmmunoloji
Hematoloji
Mikrobiyoloji
Moleküler ve Genetik Tanı Testleri
Hormon Tetkikleri
Her Türlü Kültür
Antibiyogram (Duyarlılık) Testleri
Bakteri Tanımlamaları
Serolojik Testler (Hepatit, HIV, Bruselloz vb.)
Parazit Tetkikleri
Boyalı-Boyasız Direkt İncelemeler
Patoloji