Katarakt ve Tedavisi

KATARAKT BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kataraktın en belirgin belirtilerinin arasında, çift görme, görme seviyesinde azalma, gece görüşünde bozulma, ışığa hassasiyet, gözlük numaralarının sık değişmesi ve renklerde bulanıklaşmadır. Bu belirtiler genellikle yaşa bağlı olarak kendini gösterir. Bebekler, şeker hastaları, gözde fiziksel darbeye maruz kalan veya uzun süre kortizonlu ilaç kullanan hastalarda da katarakt görülebilir.

KATARAKTIN TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR?
Kataraktın günümüzde tek tedavisi cerrahi müdahaledir. Oluşmuş kataraktın ilaç veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. Bu işlem kısa süreli ve ağrısızdır. Ameliyattan sonra hasta aynı gün evine gidebilmektedir. 

KATARAKT AMELİYATI NEDİR, NASIL YAPILMAKTADIR?
Op. Dr. Kemran GÖK katarakt ameliyatı hakkında şu bilgileri verdi. “Katarakt ameliyatı öncesinde, göz içinde kullanılacak merceğin kalitesinin belirlenmesi, hekimin tecrübesi ve operasyonun uygulandığı kurumun hem hijyen hem de tek seferlik tıbbi sarf malzemesi kullanıldığından emin olunması, ameliyatın başarısı açısından büyük önem taşır. Gerçekleştirdiğimiz lazerle katarakt ameliyatıyla, gözün içerisindeki doğal mercek ileri teknoloji fako lazer cihazı yardımıyla temizlenir ve çıkarılır. Aynı seansta göz içine mercek yerleştirilir. 

KATARAKT AMELİYATIYLA GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜDÜR?
Katarakt tedavisinde, lazer teknolojisi kadar önemli bir başka etken ise, göz içerisinde yerleştirilecek olan yapay merceklerde kullanılan teknolojidir. Gözde saydamlığını kaybetmiş ve net görememeye sebep olan doğal merceğin yerine takılacak mercek seçimi, operasyonunun hasta için kazanımlarında belirleyici en önemli etkendir. Kataraktın yanı sıra, yakın, uzak ve orta mesafedeki görme kusurlarına da çözüm getirebilen göz içi mercekler; monofokal (tek odaklı), bifokal (çift odaklı) ve tri-fokal (üç odaklı) olmak üzere üçe ayrılır. En ileri teknoloji tri-fokal akıllı merceklerin kullanıldığı katarakt ameliyatlarının ardından hastalar bir daha asla gözlük kullanmak zorunda kalmazlar. Tek odaklı ve çift odaklı dediğimiz mercek kullanılan operasyonlar katarakta çözüm getirmekteyse de hastaların gözlük kullanımı için bir kesin çözüm sunmazlar.” dedi. 

Pusula  Gazetesi
24.03.2021