Kardiyoloji

Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
Kolesterol Yüksekliği (Hiperlipidemi) Tedavisi
Kalp Yetmezliği Tanı ve Tedavisi
Kalp Kapak Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
Kalp Krizi (MI) Tanı ve Tedavisi
Anjio, Stent, Balon İşlemleri
Ritm Bozukluğu Tanı ve Tedavisi
Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)
Kalp Pili Takılması ve Kontrolü