Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yenidoğan, Bebek ve Çocuk Rutin Kontrolleri
Anne sütü ve Emzirme eğitimi
Beslenme, Aşılama Büyüme ve Gelişme Takibi
Juvenil Diyabet
Çocuklarda ve Adölesan Dönemi Bireylerde Kilo Kontrolü (Obezite)
Çocuk Alerjileri ve İmmünolojik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi
Metabolik Hastalıklar
Mide ve Bağırsak Sistemi Hastalıkları
Romatizmal Hastalıklar
Tiroid Hastalıkları
Kan Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi
Anemi
D vitamini eksikliği
İdrar kaçırma tedavisi
İdrar yolları enfeksiyonu
Boy kısalığı
Rutin Kan Testleri
Çocuk Böbrek Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
Çocukluk Astımı Tanı ve Tedavisi ile İzlemi
Çocuklukta Solunum Yolu Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
Çocuklukta Sindirim Sistemi Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
Anemi Tanı ve Tedavisi
Çocukluk Enfeksiyon Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
Çocuklarda Gastroözefageal Reflü Hastalığı Tanı ve Tedavisi
Yenidoğan İşitme Taraması